Gwen de la Jetée  (Nijnke)

Te vroeg overleden  onze eerste Terveuren (Aanrijding)

geboren op 29-10-2012  -     25-03-2019